Grundutbildningskommittén

Grundutbildningskommittén (GUK) skall verka för att institutionens kurser håller en hög kvalite, att innehållet är aktuellt och motsvarar samhällets krav på relevant kunskap. GUK skall bistå med pedagogisk ledning för institutionens undervisande personal och verka för utveckling av kurser enligt universitetets pedagogiska program.

Ledningen för Institutionens grundutbildning utgår ifrån grundutbildningskommitén

Bild av gu organisationen vid neuro

Grundutbildningskommittén består av studierektorer med ansvar för institutionens sju studierektorsområden:
 

Cell- och neurobiologi Malin Lagerström
Farmakologi Madeleine Le Grèves
Fysiologi Olof Nylander
Logopedi Monica Blom-Johansson
Neurologi/ ögon/ neurokirurgi/ neurofysiologi/ rehabilitering Anne-Marie Landtblom
Psykiatri och medellånga vårdutbildningar Mia Ramklint
Fysioterapi Lena Zetterberg

Kontakt

Kommitténs ordförande är biträdande prefekt för grundutbildningen Anne-Marie Landtblom.

Kommitténs administratör: Annika Backvall.

Lika villkor-presentation

Klicka här för att visa lika villkor-presentation för alla studenter.
 

Mötestider

Nästa möte äger rum:
Plats: Cerebrum, C2:2
 

Mötesprotokoll

Kommitténs protokoll finns att hämta under rubriken Protokoll i menyn till vänster.

För att få minnesanteckningar från tidigare år, kontakta Annika Backvall.

Vinnare av Neuropriset för bättre lärande 2018

Mia Ramklint, lektor i psykiatri, fick Inst för neurovetenskaps Neuropris för bättre lärande 2018. Grattis!

Klicka här för att läsa hela motiveringarna.