Varför interna sidor?

Dessa sidor finns som stöd och hjälp för dig som arbetar vid Institutionen för neurovetenskap.

Läs också "Vanliga frågor" för att se vem du kan få hjälp av i olika ärenden.

Länk till BMCs hemsida med mycket information om huset och verksamheten

 

Information till medarbetare på Institutionen för neurovetenskap om den nya lönehanteringen ”Gemensam lön”.

Från den 19 november kommer löne- och utläggshanteringen inom Uppsala universitet att flyttas över från respektive institution till en för universitetet gemensam lönefunktion inom personalavdelningen.

Nuvarande hantering upphör redan den 11 november, vilket innebär att systemet stängs mellan den 12-18 november.

Omställningen innebär viss förändring av arbetssätt:

Idag egenrapporteras redan:

 • Semester
 • Ledighet (förutom ledighet för annan anställning)
 • Tillfällig föräldrapenning (VAB)
 • Sjukanmälan/Friskanmälan
 • Rese-och utläggsräkningar
 • Personuppgifter (adressändring och extra skatt)

Från och med 19 november 2015 ska medarbetarna själva även egenrapportera:

 • Friskvårdsersättning
 • Medlemsavgift
 • Sjukvårdsersättning
 • Skattepliktiga förmåner, såsom parkering och arbetslunch
 • Återtagande av semester eller annan ledighet

Bakgrund

I samband med förändringarna av lönehanteringen har en genomgång av universitetets lönerelaterade rutiner och arbetsflöden gjorts. Syftet med denna genomgång har varit att nå en bättre kvalitet, enhetlighet och effektivisering av löne- och utläggshanteringen inom universitetet. Det innebär att vissa rutiner och regler kommer att justeras. De viktigaste förändringarna återges i detta mail samt finns på medarbetarportalen.

Kontaktuppgifter till gemensam lönefunktion

Universitetet kommer att ha ett direktnummer med telefonsupport för dig som medarbetare att använda vid alla former av lönerelaterade frågor från den 19 november.

Telefonnummer: 018-471 66 77
Telefonsupporten har öppet vardagar 08-12
E-post: lon@uadm.uu.se
Internpost: MÄrk kuvertet med "personalavdelningen, löneenheten"
Extern postadress: Box 256, 751 05 Uppsala

För mer information om förändrade rutiner vid övergången till nya "Gemensam lön" rekommenderas att gå in på nedan länk:https://mp.uu.se/web/info/anstallning/lon/lon-rutiner

Har ni frågor eller funderingar om övergången så tveka inte att kontakta

Cecilia Edling eller Lena Karlsson på Inst för neurovetenskap

Tillbud och arbetsskada

Klicka här för att komma till information om blanketter för anmälan av tillbud och arbetsskada.

Lika villkor-presentation

Klicka här för att visa lika villkor-presentation för alla studenter.
 

Tips för dig vid neurovetenskap!

Vid Krissituation

Vid en akut fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm (00) 112.

Vid allvarlig händelse, ring universitetets larmnummer 018- 471 25 00.

OBS! Larmnumret ersätter tidigare nummer för akut väktarstöd.

Kontakta alltid prefekt eller stf prefekt vid krissituation.

Checklista vid krissituation

***

Ny fakturaadress svenska leverantörsfakturor

Från och med 1 oktober 2016 har vi ny fakturaadress som endast gäller svenska leverantörsfakturor.

Uppsala universitet
PG 1254
737 84 Fagersta

Rätt referens helt nödvändig. Tre siffror följt av tre bokstäver, inga mellanslag.

Hitta rätt referens och läs mer under "Administrativt stöd".

Friskvård

Alla anställda inom institutionen har rätt till en friskvårdstimme per vecka samt friskvårdsbidrag, läs mer under "kropp och själ".

***

Introduktion för nyanställda vid Inst för neurovetenskap

De första intrycken som nyanställd kan vara avgörande för hur det går i fortsättningen med arbete och relationer till kollegor. Läs mer här om introduktion till nyanställda vid  Institutionen för neurovetenskap samt nya checklistor.