Forskarutbildningskommittén

Relaterat

Forskarutbildningskommitténs uppgift är att främja forskarutbildningens utveckling.

Kommitténs arbete leds av våra två studierektorer för forskarutbildningen, professor Lars Hillered för de kliniska forskargrupperna på Akademiska sjukhuset och professor Helgi Schiöth för de prekliniska forskargrupperna på BMC.

Kommittén har att överse årliga uppföljningar av hur inst f neurovetenskaps doktorandutbildningar framskrider.

Forskarutbildningskommittén består av:

Lars Hillered, professor i neurokemi

Helgi Schiöth, professor i Funktionell farmakologi

Niklas Marklund, forskare i neurokirurgi

Patrik Ivert, doktorand i fysioterapi

Anna Rostedt Punga, specialistläkare i klinisk neurofysiologi

Eva-Lena Wahlberg, doktorandadministratör

Kontakt

Studierektor för forskarutbildning, kliniska enheter:
Lars Hillered, Akademiska sjukhuset

Studierektor för forskarutbildning, prekliniska enheter:
Helgi Schiöth, BMC

Doktorandadministratör:
Eva-Lena Wahlberg

Doktorandrepresentant i Institutionsstyrelsen:
Hedvig Zetterberg, doktorand inom fysioterapi

Mötestider

23 januari 2018
15 maj 2018