Forskarutbildningskommittén

Relaterat

Forskarutbildningskommitténs uppgift är att främja forskarutbildningens utveckling.

Kommitténs arbete leds av våra två studierektorer för forskarutbildningen, professor Lars Hillered för de kliniska forskargrupperna på Akademiska sjukhuset och professor Helgi Schiöth för de prekliniska forskargrupperna på BMC.

Kommittén har att överse årliga uppföljningar av hur inst f neurovetenskaps doktorandutbildningar framskrider.

Forskarutbildningskommittén består av:

Lars Hillered, professor i neurokemi

Helgi Schiöth, professor i Funktionell farmakologi

Niklas Marklund, forskare i neurokirurgi

Patrik Ivert, doktorand i fysioterapi

Anna Rostedt Punga, specialistläkare i klinisk neurofysiologi

Eva-Lena Wahlberg, doktorandadministratör