Varför interna sidor?

Dessa sidor finns som stöd och hjälp för dig som arbetar vid Institutionen för neurovetenskap.

Läs också "Vanliga frågor" för att se vem du kan få hjälp av i olika ärenden.

Länk till BMCs hemsida med mycket information om huset och verksamheten

 

Doktorandråd vid institutionen för neurovetenskap

Doktorandrådet vid institutionen för neurovetenskap består av 3 till 5 ordinarie medlemmar som är aktiva och registrerade doktorander vid institutionen för neurovetenskap. Rådssammankallande är vara den ordinarie valda doktorandrepresentanten i institutionsstyrelsen med dennes styrelsesuppleant som andra rådsmedlem. De andra rådsmedlemmarna utses i samband med valet till styrelsen av doktorandrepresentanter.

Rådets uppdrag och funktion

  • Rådet skall vara remissinstans för doktorandfrågor vid INV inom forskning och forskarutbildning.
  • Rådet skall vara remissinstans för frågor som gäller doktorandernas deltagande inom institutionens undervisning.
  • Rådet skall fungera som informationskanal till och från institutionsledningen och styrelsen.
  • Rådet skall bevaka doktorandfrågor vid INV.
  • Rådet skall hjälpa till att bevaka doktorandernas intressen vid INV.
  • Rådet skall främja samarbete mellan doktorander vid INV

Exempel på aktiviteter är att bevaka doktorandernas rättigheter och skyldigheter, handledningens organisation och eventuella problem med handledning, rapportera från kurser och kongresser, organisera och planera aktiviteter som är av intresse för fler doktorander; t ex karriärplanering ansökningar och kursdeltagande.

Kontakt

Doktorandrådet:

Hedvig Zetterberg, doktorand inom fysioterapi

Sofia Kanders, doktorand inom Funktionell farmakologi

Atieh Seyed Tafreshiha, doktorand inom Fysiologi

Arianna Cocco, doktorand inom fysiologi

Studierektor för forskarutbildning, kliniska enheter:
Lars Hillered, Akademiska sjukhuset

Studierektor för forskarutbildning, prekliniska enheter:
Helgi Schiöth, BMC

Doktorandadministratör:
Eva-Lena Wahlberg

Doktorandrepresentanter i Institutionsstyrelsen:
Hedvig Zetterberg, doktorand inom fysioterapi
 

Länk till Forskarutbildningskommittén