Arbetsmiljö

God arbetsmiljö är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet, därför är arbetet med att skapa och bevara en god arbetsmiljö ett ansvar för samtliga medarbetare i organisationen.

Arbetsmiljökommittén

En arbetsmiljögrupp vid Institutionen för neurovetenskap verkar för att arbetsmiljöarbetet är lokalt förankrat. Arbetsmiljögruppen samordnar arbetsmiljöarbetet och initierar aktiviteter. Den erbjuder även kontaktpersoner för anställda som har frågor eller synpunkter runt arbetsmiljöfrågor.

Har du några åsikter eller synpunkter om arbetsmiljön så kontakta gärna någon i arbetsmiljökommittén!

Medlemmar i arbetsmiljögruppen:

Cecilia Edling

Sari Thunberg

Camilla Ekwall

Fredrik Clausen

Anders Nilsson

Lena Karlsson

Karin Nygren

Maria Brandt

Maria Lindermann