Arbetsmiljö

God arbetsmiljö är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet, därför är arbetet med att skapa och bevara en god arbetsmiljö ett ansvar för samtliga medarbetare i organisationen.

Arbetsmiljökommittén

En arbetsmiljögrupp vid Institutionen för neurovetenskap verkar för att arbetsmiljöarbetet är lokalt förankrat. Arbetsmiljögruppen samordnar arbetsmiljöarbetet och initierar aktiviteter. Den erbjuder även kontaktpersoner för anställda som har frågor eller synpunkter runt arbetsmiljöfrågor.

Har du några åsikter eller synpunkter om arbetsmiljön så kontakta gärna någon i arbetsmiljökommittén!

Medlemmar i arbetsmiljögruppen:

Cecilia Edling

Sari Thunberg

Camilla Ekwall

Fredrik Clausen

Anders Nilsson

Lena Karlsson

Karin Nygren

Maria Brandt

Maria Lindermann

Introduktion för nyanställda vid Inst för neurovetenskap

De första intrycken som nyanställd kan vara avgörande för hur det går i fortsättningen med arbete och relationer till kollegor. Läs mer här om introduktion till nyanställda vid  Institutionen för neurovetenskap samt nya checklistor.

Tillbud och arbetsskada

Klicka här för att komma till information om blanketter för anmälan av tillbud och arbetsskada.

Ansvar för arbetsmiljön

Här hittar du all information och kontaktuppgifter, om vem som ansvarar för olika delar av vår arbetsmiljö.

Mötestider

Kommande arbetsmiljökommittémöten för hösten 2018:

onsdag 17 oktober 2018 9-10.30

onsdag 5 december 2018 9-10.30