Varför interna sidor?

Dessa sidor finns som stöd och hjälp för dig som arbetar vid Institutionen för neurovetenskap.

Läs också "Vanliga frågor" för att se vem du kan få hjälp av i olika ärenden.

Länk till BMCs hemsida med mycket information om huset och verksamheten

 

Administrativ personal

Institutionen främjar för att ge en god administrativ service, både internt och externt. Administrativ personal arbetar både på BMC och Akademiska sjukhuset.

Klicka på namnet för att få fullständig information om arbetsuppgifter och kontaktuppgifter.

Prefekt: Finn Hallböök, 018-471 4944

Stf prefekt: Lisa Ekselius, 018-611 5227

Bitr prefekt grundutbildning: Anne-Marie Landtblom, 018-611 5201

Bitr prefekt kliniska delen neurovetenskap: Lisa Ekselius, 018-611 5227

Chefsadministratör: Lena Karlsson, 018-471 4694

Webbansvarig och kommunikationsfrågor: Cecilia Yates, 018-471 4771

Kursadministration: se kursadministration under utbildning

Ekonomi- och personaladministration:

Akademiska sjukhuset

Psykiatri
Ekonomi- och personaladministratör
Ann-Charlotte Fält
 

BUP
Ekonomi- och personaladministratör
Ann-Charlotte Fält

Klin neurofysiologi
Ekonomi- och personaladministratör
Jannike Sjölund vik

Oftalmiatrik
Ekonomi- och personaladministratör
Jannike Sjölund vik

Neurologi 
Ekonomi-och personaladministratör
Sari Thunberg

Neurokirurgi
Ekonomi- och personaladministratör
Jannike Sjölund vik

Rehab
Ekonomi- och personaladministratör
Jannike Sjölund vik

BMC

Maria Brandt vik
Lena Holm tj.ledig
Ekonomisamordnare

Mariana Hooli
Ekonomiassistent

Berit Hård-Wallenqvist
Ekonomi- och personaladministratör

Maria Lindermann
Cecilia Edling
Personaladministratörer

Adress

Besöksadress:
Husargatan 3
BMC ingång C2, Uppsala
/ Akademiska sjukhuset

Postadress:
Box 593, 751 24 UPPSALA

Leveransadress paket:
BMC Godsmottagning
Husargatan 3,
75237 Uppsala

Fax: 018-511 540
 

Fakturaadress svenska leverantörsfakturor:
Uppsala universitet
PG 1254
737 84 Fagersta
(obs. referenskod obligatorisk)

Referenskoder:
468NDT= Maria Brandt
468ACF= A-C Fält
468SAI= Sari Thunberg
468BHW= Berit Hård-Wallenqvist
468HOO= Mariana Hooli
468= Jannike Sjölund

Glöm inte att ange ditt namn som beställare.

Fakturaadress utländska leverantörsfakturor:
Ska skickas till Institutionens postadress;
Box 593, 751 24 Uppsala