Varför interna sidor?

Dessa sidor finns som stöd och hjälp för dig som arbetar vid Institutionen för neurovetenskap.

Läs också "Vanliga frågor" för att se vem du kan få hjälp av i olika ärenden.

Länk till BMCs hemsida med mycket information om huset och verksamheten

 

Sök anslag för forskning om neurologi

2018-08-27

Nu kan du, forskare vid institutionen för neurovetenskap och enheten neurologi, ansöka om medel till forskning om neurologi från Hanna Eklunds fond för neurologisk forskning. Ansök senast 15 oktober 2018.

Hanna Eklunds fond för neurologisk forskning delar ut 1 till 2 anslag. Ändamålet med fonden är att stödja forskning vid institutionen för neurovetenskap vid enheten för neurologi. Anslaget får användas dels för kliniska projekt dels för studieresor. Tillgängligt belopp är drygt 120 000 kronor

Institutionen för neurovetenskap delar ut anslaget med deltagande av dekanus vid medicinska fakulteten. Vid utdelningen sker samordning med övriga fonder inom området tillgängliga för Institutionen för neurovetenskap.

Ansökan skall innehålla: projektbeskrivning, CV och specificerad budget med angivande av andra tillgängliga medel för forskningen. Ange om projektet är nytt eller en fortsättningsansökan, varvid resultat även ska redovisas

Skicka din ansökan till prefekt@neuro.uu.se senast 15 oktober 2018.

Klicka här för att se hela annonsen på Medfarms hemsida