Christian Benedict får glädjande anslag från Folksams forskningsstiftelse 2017

2017-12-01

Christian Benedict, Funktionell farmakologi med sitt forskarteam Hälsoeffekter av sömnbrist har glädjande fått anslag från Folksams forskningsstiftelse 2017 för sitt forskarprojekt Health impact of night shift work in women and men.