Pris till Psykiatrin på Inst för neurovetenskap, för bästa kursgivande enhet på läkarprogrammet vid Uppsala universitet

2016-12-09

Vi har den stora glädjen att meddela att psykiatrin på Institutionen för neurovetenskap har fått priset Symbios 2016 av Medicinska studierådet. Priset tilldelas bästa kursgivande enhet på läkarprogrammet, Uppsala universitet. 

Nomineringen lyder:
”Psykiatrikursen är en välgenomtänkt kurs där kursmålen står i centrum och varje enskild student ges möjlighet att uppnå dessa. Kursledningen har valt att inte ha närvarolistor, utan istället lägger man fokus på ett antal praktiska moment som studenten ska ha genomfört under sin placering, vilket tillåter studenten att planera sin tid och ta eget ansvar för sin inlärning. Bland de mest uppskattade kursmomenten är ett tillfälle för personlig feedback som ges varje student i form av ett enskilt samtal. Inför detta har kursledningen med stor omsorg samlat in omdömen om samtliga studenter från de olika handledarna studenterna mött under sin placering. Kursmomentet, som för närvarande är unikt i slag, utgör en oerhörd värdefull del i studentens professionella utveckling. I tillägg har kursen mycket duktiga och uppskattade kliniska amanuenser och en tillmötesgående och ambitiös kursledning.  
Med allt ovan i åtanke nomineras kursledningen i psykiatri till Medicinska studierådets pris för bästa kursgivande enhet Symbios. Tack för ert utmärkta och exemplariska arbete!”

Fr vänster: Lisa Ekselius, Janet Cunningham, Fotis Papadopoulos och Mia Ramklint vid Inst för neurovetenskap, Psykiatri.