Varför interna sidor?

Dessa sidor finns som stöd och hjälp för dig som arbetar vid Institutionen för neurovetenskap.

Läs också "Vanliga frågor" för att se vem du kan få hjälp av i olika ärenden.

Länk till BMCs hemsida med mycket information om huset och verksamheten

 

Landstingets Riktade FoU-medel 2016 Forskning

2015-11-04

Glädjande kan meddelas att följande forskare från Inst för neurovetenskap fått beviljat Landstingets Riktade FoU-medel 2016 för sin forskning: Birgitta Jakobsson Larsson inom neurologi, Joachim Burman inom neurologi, Lena Bergdahl inom psykiatri samt Johan Isaksson inom barn- och ungdomspsykiatri.