Sök anslag för forskning om Parkinsons

2015-05-22

Nu kan du, forskare vid medicinska fakulteten, ansöka om medel till forskning om Parkinsons sjukdom och därmed sammanhängande sjukdomar ur Major Gösta Linds Minnesfond. Ansök senast 25 augusti!

Major Gösta Linds Minnesfond är en fond till medicinska fakulteten som ska ge stöd till forskning inom Parkinsons sjukdom och därmed sammanhängande sjukdomar. Tillgängligt belopp är drygt 215 000 kronor och kan sökas av samtliga forskare inom medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. Institutionen för neurovetenskap delar ut anslaget med deltagande av dekanus för medicinska fakulteten. Vid utdelningen kommer samordning att ske med övriga fonder inom området tillgängliga för institutionen för neurovetenskap.

Ansökan, inklusive specificerad budget, ska inlämnas elektroniskt senast 25 augusti 2015.

Skicka din ansökan till Ted Ebendal, prefekt vid institutionen för neurovetenskap.