Varför interna sidor?

Dessa sidor finns som stöd och hjälp för dig som arbetar vid Institutionen för neurovetenskap.

Läs också "Vanliga frågor" för att se vem du kan få hjälp av i olika ärenden.

Länk till BMCs hemsida med mycket information om huset och verksamheten

 

Sök anslag för forskning om afasi

2014-03-24

Nu kan du, som forskare vid Uppsala universitet, ansöka om medel för ”forskning ang. afasi i anledning av hjärntrombos och hjärnblödning” med stöd av Morins donation (UFV 2011/601). Ansök senast 15 maj!

Donationen är i enlighet med testamente efter Solveig Morin och hennes bror Arne Morin. Stöd skall enligt testamentets formulering utgå ”för forskning ang. afasi i anledning av hjärntrombos och hjärnblödning”. Tillgängligt belopp är drygt 2 800 000 kronor och kan sökas av forskare inom Uppsala universitet. Institutionen för neurovetenskap delar ut maximalt tre anslag. Tillgängliga medel skall vara förbrukade inom tre år. I beslut om tilldelning deltar dekanus för medicinska fakulteten.

Ansökan med forskningsplan och specificerad budget, ska inlämnas elektroniskt senast 15 maj 2014. Beslut förväntas så att medel kan bli tillgängliga från 1 juli 2014.

Skicka din ansökan till Ted Ebendal, prefekt vid Institutionen för neurovetenskap.