Varför interna sidor?

Dessa sidor finns som stöd och hjälp för dig som arbetar vid Institutionen för neurovetenskap.

Läs också "Vanliga frågor" för att se vem du kan få hjälp av i olika ärenden.

Länk till BMCs hemsida med mycket information om huset och verksamheten

 

HJÄRNFONDENS UTLYSNING AV FORSKNINGSANSLAG 2014

2014-01-31

Hjärnfonden stödjer kvalificerad forskning om hjärnan och övriga nervsystemet samt sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hela nervsystemet.

Hjärnfonden kommer att under 2014 stödja ett antal projekt inom hela det neurovetenskapliga området med 500 000 kronor vardera. Projekten avser forskning under ett år och inga garantier för fortsatt medelstilldelning ges. Däremot kan Vetenskapliga nämnden, om man finner att något projektförslag är speciellt excellent, besluta om såväl tvåårigt anslag som utökat anslagsbelopp.

Utöver Hjärnfondens öppna forskningsanslag så finns det även riktade anslag att söka på vardera 500 000 kr, samtliga med samma möjlighet till utökning enligt ovan:

Ansökningstiden går ut 27 februari.

Här finns direktlänk till hjärnfonden: http://www.hjarnfonden.se/sok-stipendium-och-anslag/anslag__76