Varför interna sidor?

Dessa sidor finns som stöd och hjälp för dig som arbetar vid Institutionen för neurovetenskap.

Läs också "Vanliga frågor" för att se vem du kan få hjälp av i olika ärenden.

Länk till BMCs hemsida med mycket information om huset och verksamheten

 

Kandidater för ordförande (vice rektor) och vice ordförande i områdesnämnden.

2014-01-20

Hej Alla, 

Jag sitter nu i valberedningen för vetenskapsområdet.  Valberedning ska föreslå kandidater för ordförande (vice rektor) och vice ordförande i områdesnämnden. Elektorsförsamlingen ska därefter rösta på de kandidater som valberedningen har tagit fram. Valberedningen ska också ta fram kandidater till övriga poster i områdesnämnden, bl a dekanerna och prodekanerna. 

 

Det är viktigt att få fram alla tänkbara kandidater. Representanter för hela vetenskapsområdet kommer till tals. Valberedningen ber därför om nomineringar.

Jag tar tacksamt emot alla  förslag.

Bästa hälsningar,

Bryndis 

Bryndis Birnir, PhD
Professor of Physiology
Department of Neuroscience
Uppsala University
BMC, BOX 593, 75124, Uppsala
Sweden