Aktuella avhandlingar

Kenney Roodakker, neurologi, 30 november 2018, kl 13.00

Cathrine Axfors, psykiatri, 14 december 2018 kl 13.00

Vill du forska hos oss?

Våra forskargrupper söker kontinuerligt efter samarbetspartners, post doktorer, doktorander samt examensarbetare. När det gäller examensarbetare har vi flera olika projekt som kan skräddarsys till Dina intressen. Läs mer om våra forskargrupper och kontakta berörd forskargruppsledare.

Läs mer om vår rekrytering här.

Krishantering och krisstöd

Information att läsa om krishantering:

Tips till drabbade - bemästring av allvarliga händelser

Modernt krisstöd

Krisstöd vid allvarlig händelse

Klicka här för att hitta mer information eller kontakta oss gärna på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP.

Publikationer

Läs om institutionens senaste publikationer

Föreläsning med Åsa Konradsson-Geuken på Schizofrenidagen 2018

2018-06-27

Schizofrenidagen hölls i Aula Medica på Karolinska Institutet i slutet av maj. Patienter, anhöriga, vårdpersonal, forskare och allmänhet syntes bland de cirka 500 åskådarna. Syftet med dagen var med hjälp av föreläsningar om ”bakomliggande riskfaktorer för utveckling av Schizofreni”, ”behandlingar”, ”hur hjärnan är uppbyggd” och ”presentationer ur syskonoch patientperspektiv”, att öka kunskaperna om schizofreni och andra psykossjukdomar.

Åsa Konradsson-Geuken, universitetslärare, forskare och koordinator på UUBF från Institutionen för Farmaceutisk Biovetenskap höll en uppskattad föreläsning ur ett anhörigperspektiv.

Åsa berättar: - Den stigmatisering som finns kring schizofreni är förödande och beror på okunskap. Jag som anhörig och forskare inom fältet för schizofreni anser är det oerhört viktigt att dagar likt denna finns för att sprida rätt information så att denna stigmatisering försvinner och därmed underlättar för de som är sjuka samt deras anhöriga.

Klicka här för att se hela föreläsningen med Åsa Konradsson-Geuken på Schizofrenidagen 2018