Aktuella avhandlingar

Kenney Roodakker, neurologi, 30 november 2018, kl 13.00

Cathrine Axfors, psykiatri, 14 december 2018 kl 13.00

Vill du forska hos oss?

Våra forskargrupper söker kontinuerligt efter samarbetspartners, post doktorer, doktorander samt examensarbetare. När det gäller examensarbetare har vi flera olika projekt som kan skräddarsys till Dina intressen. Läs mer om våra forskargrupper och kontakta berörd forskargruppsledare.

Läs mer om vår rekrytering här.

Krishantering och krisstöd

Information att läsa om krishantering:

Tips till drabbade - bemästring av allvarliga händelser

Modernt krisstöd

Krisstöd vid allvarlig händelse

Klicka här för att hitta mer information eller kontakta oss gärna på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP.

Publikationer

Läs om institutionens senaste publikationer

Prestigefyllt europeiskt forskningspris till professor Lars Hillered vid Neurokirurgi

2018-05-23

Prof Lars Hillered har blivit utvald av presidiet för Euroacademia Multidiciplinaria Neurotraumatologica (EMN) att presentera årets “Klaus von Wild Honorary Lecture” vid “The 23rd Annual EMN Congress” i Pecs, Hungern, 8-10 maj, 2018, med titeln “Translational Research on Traumatic Brain Injury – a 30-year Perspective”.

Detta är en “life-time recognition award” för betydelsefull vetenskaplig forskning inom neurotraumatologifältet. Efter konstitutionen 1994 med Prof von Wild som dess förste president, är syftet med EMN att vidareutveckla neurotraumatologin genom forskning, praktiska applikationer och undervisning för att förbättra vården av patienter med traumatiska hjärnskador och ryggmärgsskador i Europa och övriga världen. De årliga EMN-kongresserna syftar till att presentera en balanserad syn på basal och klinisk forskning, klinisk behandling och socio-ekonomiska aspekter på vården av patienter med CNS-skada i en multidisciplinär kontext.