Sex forskare vid Inst för neurovetenskap får forskningsanslag 2017 från Hjärnfonden

2017-06-22

Hjärnfonden har fattat beslut om att dela ut 42 miljoner kronor i forskningsbidrag till 64 olika projekt utvalda bland 283 ansökningar. Uppsala universitet har tilldelats åtta nya bidrag. Tillsammans med tilldelningen från förra året får vi glädjande meddela att följande forskare vid Institutionen för neurovetenskap får stöd på 500 000 kronor vardera för ett års fortsatt forskning:

Ted Ebendal, medicinsk utvecklingsbiologi, med projektet ”Terapeutiska antikroppar mot inflammation vid hjärnskada” inom CNS-skada. Klicka här för att läsa mer på forskargruppens hemsida.

Malin Lagerström, sensoriska kretsar inom genetisk utvecklingsbiologi, med projektet ”Studier av det neuronala nätverk som reglerar smärta och klåda” inom smärta. Klicka här för att läsa mer på forskargruppens hemsida.

Helgi Schiöth, Funktionell farmakologi, med projektet: ”Biomarkörer i blod som kan förutsäga risken för psykisk ohälsa hos ungdomar” inom Barn- och ungdomshjärnan klicka här för att läsa mer på forskargruppens hemsida.

Klas Kullander, Genetisk utvecklingsbiologi, med projektet ”Alzheimer och hjärnans minneskretsar -optogenetisk populationsbaserad analys” inom Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens och övrig demens. Klicka här för att läsa mer på forskargruppens hemsida.

Följande forskare får fortsatt anslag från Hjärnfonden:

Dan Larhammar, farmakologi, med projektet Genetisk variation i människans aptitreglerande receptor Y4 ” inom ätstörningar. Klicka här för att läsa mer på forskargruppens hemsida.

Christian Benedict, funktionell farmakologi, med projektet ”Hälsoeffekter av nattskiftarbete” inom sömn. Klicka här för att läsa mer på forskargruppens hemsida.

Övriga forskare vid Uppsala universitet som också får stöd av Hjärnfonden är Kent Nilsson, Per Andrén, Jan Dumanski, Robert Fredriksson, Åsa Mackenzie, Kent Nilsson, Alkistis Skalkidou och Inger Sundström Poromaa

Dessutom kan vi glädjande meddela att Jonas Person, Psykiatri, Inst för neurovetenskap har fått Hjärnfondens stipendium 2017 för projektet ”Neurala mekanismer bakom behandling av anhedoni med magnetisk stimulering” inom Depression. Klicka här för att läsa mer på forskargruppens hemsida.

Hjärnfonden stödjer kvalificerad forskning om hjärnan och övriga nervsystemet samt sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hela nervsystemet.

Läs mer här på Hjärnfondens hemsida.