Bissen Brainwalk ger en halv miljon till hjärnforskning om hjärntumör och Alzheimers sjukdom

2017-03-27

Med stor glädje meddelas att Bissen Brainwalk ger en halv miljon kronor i förmån för forskning om hjärnan till forskarna Klas Kullander och Anja Smits vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet.

- Idag är det 7 års sedan jag överlevde en svår hjärnblödning och tre infarkter i hjärnan, berättar grundaren och initiativtagaren Mattias Bissen Larsson. Min chans att överleva var liten men jag överlevde tack vare hjärnforskningen! På min ”bonusfödelsedag” kommer vi idag att donera 500000 kr från insamlingsfonden Bissen Brainwalk till hjärnforskningen så fler får chansen att leva vidare. Jag är så stolt över vad vi har åstadkommit under 2016. Det är mycket slit och kämparglöd bakom de insamlade pengarna så det känns väldigt roligt. Forskningsprojekten som vi är med och finansierar känns viktiga för så många människor som är drabbade så det kommer att bli spännande att se de framsteg som görs i forskningen. Tillsammans har vi gjort det möjligt! 

- Vi på Institutionen för neurovetenskap är väldigt tacksamma för anslagen från Bissen Brainwalk. Alla engagerade i Bissen Brainwalk, med Mattias Bissen Larsson i spetsen, gör ett fantastiskt arbete i syfte att samla in pengar till hjärnforskningen och dessa medel som har donerats till oss ska vi förvalta väl för att få ökad kunskap om hjärnans sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar, säger Cecilia Yates, informatör vid Inst för neurovetenskap, Uppsala universitet.

Anja Smits, professor neurologi har av Bissen Brainwalk tilldelats medel för att forska om nya metoder för att studera tumörinfiltration vid gliom.

Anja Smits är professor i neurologi vid institutionen för neurovetenskap och överläkare vid Akademiska Sjukhuset och har i många år varit intresserad av hjärntumörer, särskilt gliom. Gliom har sitt ursprung i hjärnans glia celler och förekommer i olika former och elakhetsgrader. Lågmaligna gliom som förekommer i vuxenålder är långsamt men diffust växande tumörer. På grund av tumörens specifika växtsätt är det utifrån röntgenbilderna svårt att se var gränsen går mellan tumör och frisk hjärna.

Idag vet vi att maximal operation av lågmaligna gliom förlänger patienternas överlevnad och att det är viktigt att inte bara operera bort tumörens huvuddel utan även de spridda tumörcellerna. Vår forskningsgrupp har under senare år försökt ta reda på hur dessa celler sprider sig och hur långt ifrån tumörens huvuddel de kan vandra in i hjärnan. Vi har utvecklat en ny metod för att synliggöra enstaka tumörceller på röntgenbild, något som hittills bara har varit möjligt hos försöksdjur eller hos avlidna patienter. Metoden ger en ny dimension till den radiologiska diagnostiken av lågmaligna gliom och resultaten kan på sikt bidra till en mer effektiv behandling och förlängd överlevnad för patientgruppen.

- Jag är mycket tacksam för att ha tilldelats ett bidrag från Bissen Brainwalk säger Anja Smits. Med stöd av Bissen Brainwalk får vi nu möjligheten att vidareutveckla metoden och tillämpa den i större skala vilket kommer vara betydelsefullt för patienterna i framtiden. Vi känner en stor ödmjukhet inför detta bidrag som samlats in med hjälp av alla fantastiska ideella insatser under året.

Klas Kullander, professor i medicinsk utvecklingsbiologi har av Bissen Brainwalk tilldelats medel för att forska om motverkan av minnesförlust vid demens – analys av minneskretsar.

Klas Kullander forskar på nervcellskretsar och deras funktion. Hans internationella forskargrupp vid Uppsala universitet studerar nervcellkretsar som är viktiga för inlärning, minne, motorik och kognition. Studierna bedrivs med genetiska, molekylärbiologiska och elektorfysiologiska metoder.

De första symptomen av Alzheimers sjukdom, den vanligaste och mest kända demenssjukdomen, är dåligt minne, framför allt drabbas närminnet. För de som drabbas av demenssymptom blir förlusten av minnesfunktioner ett stort vardagsproblem. I hjärnans tinninglober sitter hippokampus som används för att bilda nya minnen. Vi vet att hjärnstrukturen hippokampus är central för minnesbildning men hur minne och inlärning går till är inte tillräckligt utrett på nervkretsnivå. I detta projekt kommer vi att undersöka ett speciellt interneuron i hippokampus, den så kallade OLM cellen och dess roll i minnesbildning. Vår forskning har visat att OLM cellens aktivitet påverkar inkodning av minnen i hjärnan och om OLM cellerna överaktiveras fungerar minne och inlärning sämre. När OLM cellerna istället inaktiveras fungerar bildandet nya minnen bättre. Detta har gett oss mycket mer förståelse för en enskild komponent i minneskretsarna, men framförallt ger det hopp om att kunna motverka förlust av minnesbildning vid Alzheimer sjukdom och demens. Vi vill nu undersöka dessa celler och kretsar närmare för att se om det går att applicera på människor med begynnande minnesproblem.

- Det bidrag jag har tilldelats från Bissen Brainwalk är värdefullt för vår forskning och kan i framtiden göra skillnad för patienter med minnesproblem. Jag vill uttrycka min stora tacksamhet till Bissen Brainwalk och alla de människor som har bidragit och de som arbetar med Bissen Brainwalk - de gör skillnad!

För mer information kontakta Mattias Bissen Larsson, via mobil 070-660 8159 eller mail bissenlarsson@gmail.com

http://www.bissenbrainwalk.se/

För mer information kontakta Anja Smits, Professor i Neurologi, vid Institutionen för neurovetenskap och enheten för neurologi, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset via mail anja.smits@neuro.uu.se

För mer information kontakta Klas Kullander, Professor i medicinsk utvecklingsbiologi, vid Institutionen för neurovetenskap och enheten för Genetisk utvecklingsbiologi, Uppsala universitet via mail klas.kullander@neuro.uu.se  eller telefon: 070-8467524

http://www.neuro.uu.se/

Cecilia Yates, informatör vid Inst för neurovetenskap, Uppsala universitet, 27 mars 2017