Anna Rostedt Punga och Robert Boden får anslag från Vetenskapsrådet

2016-10-31

Anna Rostedt Punga, forskare i klinisk neurofysiologi och Robert Boden, forskare i psykiatri, båda vid Inst för neurovetenskap, har glädjande fått bidrag inom området medicin och hälsa från Vetenskapsrådet.

I slutet av oktober fattade Vetenskapsrådet beslut om bidrag inom området medicin och hälsa. Av 1 160 ansökningar beviljades 254 bidrag. Totalt delar Vetenskapsrådet ut nästan 980 miljoner kronor för perioden 2016–2020. Av dessa får Uppsala universitet nära 107 miljoner.

Vetenskapsrådet delar ut följande bidrag in området medicin och hälsa:

 • Projektbidrag
 • Etableringsbidrag
 • Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök
 • Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Uppsala universitet får 22 projektbidrag. Bland annat får Björn Olsen, vid institutionen för medicinska vetenskaper, 7, 2 miljoner till projektet  ”Molekylära mekanismer för spridning av influensa A virus mellan arter” och Jan Dumanski, vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, 6 miljoner till projektet ”Orsakar förlust av kromosom Y hos män cancer och Alzheimers sjukdom?”

Totalt 180 miljoner har tilldelats unga forskare som är i fasen att etablera sig som självständiga forskare. Av totalt 206 ansökningar om etableringsbidrag har 30 beviljats.

Fem av dessa etableringsbidrag, på 6 miljoner vardera, går till Uppsala universitet:

 • Robert Bodén: Avbildning av hjärnans nätverk vid anhedoni - behandlingseffekt av magnetstimulering vid schizofreni och depression
 • Josef Järhult: Antimikrobiell resistens i miljön och betydelse för humanhälsa    
 • Katarzyna Koltowska: Stamcellsheterogenitet under utvecklingen av de lymfatiska kärlsystemet
 • Ulf Ribacke: Långa icke-kodande RNA-molekyler i malariaparasiters värdcells-anpassning, virulens och undvikande av utrotning
 • Maria Helena Ulvmar:Specialiserade funktioner av lymfknutans kärl i reglering av immunsvar mot cancertumörer och spridning av cancer

Ett bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö går till Robert Bodén inom projektet ”Avbildning av hjärnans nätverk vid anhedoni - behandlingseffekt av magnetstimulering vid schizofreni och depression” och ett projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök till Anna Rostedt Punga för projektet ”Nytt mikroteknologiskt cell-baserat modellsystem för studier av neurologiska sjukdomar hos människa”

Här är de lärosäten som beviljats mest medel under hela perioden 2016–2020:

 • Karolinska Institutet 524 325 017 kronor
 • Lunds universitet 161 300 000 kronor
 • Uppsala universitet 106 750 000 kronor
 • Göteborgs universitet 91 494 628 kronor
 • Umeå universitet 42 000 000 kronor

Läs mer om Vetenskapsrådets bidrag inom medicin och hälsa

Anna Malmberg