Neuroscience Day 2018

To employees, post docs, Ph D students and clinical researchers at the Department of Neuroscience:

Welcome to next year’s Neuroscience meeting, which will be held on Tuesday 10 th April, at BMC.

Click here for information about the program and registration

Neuropriset för bättre lärande 2018

Neuropriset 2018 för bättre lärande är öppet för nomineringar. Institutionen för neurovetenskap delar ut en pedagogisk utmärkelse för framstående och inspirerande insatser inom institutionens utbildning på grund- och avancerad nivå. Priset som är på 10 000 kronor, delas ut vid Neurodagen i mars varje år. Klicka här för att läsa mer och nominera din kandidat.

Aktuella avhandlingar

Ann Essner, fysioterapi, 16 februari 2018, kl 10.00
Marina Senek, neurologi, 20 april 2018, kl 9.00
Sami Abu Hamdeh, neurokirurgi, 21 april 2018, kl 9.00
Elisabeth Westerberg, klinisk neurofysiologi, 27 april 2018, kl 9.00

Vill du forska hos oss?

Våra forskargrupper söker kontinuerligt efter samarbetspartners, post doktorer, doktorander samt examensarbetare. När det gäller examensarbetare har vi flera olika projekt som kan skräddarsys till Dina intressen. Läs mer om våra forskargrupper och kontakta berörd forskargruppsledare.

Läs mer om vår rekrytering här.

Krishantering och krisstöd

Information att läsa om krishantering:

Tips till drabbade - bemästring av allvarliga händelser

Modernt krisstöd

Krisstöd vid allvarlig händelse

Klicka här för att hitta mer information eller kontakta oss gärna på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP.

Publikationer

Läs om institutionens senaste publikationer

Melatoninom? – höga nivåer av melatonin i neuroendokrina neuroendokrina tumörer i tarmen

2016-10-14

Melatonin, det hormon som oftast förknippas med sömn och reglering av dygnsrytm bildas i tallkottkörteln, men finns även i andra vävnader och har många olika funktioner. Vår nyligen publicerade studie i PlosOne har undersökt uttrycket av melatonin och dess receptorer i neuroendokrina tumörer, så kallade tunntarmskarcinoider. Resultaten tyder på att tumörerna som är kända för att producera serotonin, även uttrycker melatonin och dess receptorer.

Neuroendokrina tumörer i tunntarmen, så kallade tunntarmskarcinoider, utgår från enterokromaffinceller och producerar serotonin. Förra året visade vår forskargrupp att ett rikligt uttryck av melatonin och dess receptorer finns normalt i dessa enterokromaffinceller i mag-tarmkanalen hos människa. Melatonin har flera funktioner utöver sömnreglering. Bland annat har man i djurstudier sett flera skyddande effekter där melatonin verkar bevara tarmens barriär mot surt maginnehåll och proinflammatoriska substanser, samt hjälper även till att reglera och dämpa tarmens peristaltik. Melatonin har också visat sig kunna minska tillväxten av flera olika typer av cancer.

Tunntarmskarcionider är relativt långsamt växande tumörer, med lång överlevnad, trots att sjukdomen oftast är spridd då diagnosen ställs. När levermetastaser bildats ger hormonproduktionen upphov till ”Karcinoidsyndromet” med blodvallningar, diarré, hjärtsvikt och sammandragning av lungornas bronker som följd.

Samtliga tumörer som undersöktes i studien uttryckte melatonin i olika grad och ju högre intensitet av uttrycket desto lägre tillväxt sågs hos tumören. Patienter med tumörer med högt uttryck av melatonin rapporterades också ha mindre besvär med diarré, vilket stämmer väl med de kända effekter melatonin har på tarmmotoriken. Höga nivåer av melatonin i plasma var förknippade med illamående, vilket skulle kunna förklaras av en långsammare tarmpassage vid högre melatoninnivåer. Receptoruttrycket var lägre i metastaser än i primärtumörer.

Sammanfattningsvis stämmer resultaten väl överens med tidigare beskrivna effekter av melatonin. Tumörer som bildar överskott av melatonin i tarmen påverkar också tarmens funktion lokalt. Tunntarmskarcinoider skulle kunna användas som en modell för framtida studier om melatonin och dess egenskaper.

Läs mer om forskning som pågår i Janet Cunninghams forskargrupp inom Psykiatri genom att klicka här.

Läs hela artikeln här:
Melatonin Immunoreactivity in Malignant Small Intestinal Neuroendocrine Tumours, pubicerad i PLOS ONE
Fanny Söderquist1, Eva Tiensuu Janson2, Annica J. Rasmusson3, Abir Ali2,
Mats Stridsberg4, Janet L. Cunningham1*