Aktuella avhandlingar

Kateryna Shebanits, farmakologi, 18 sep 2018, kl 9.15

Carl Johan Molin, klinisk neurofysiologi, 21 sep 2018, kl 13.00

Hao Cao, Funktionell farmakologi, 21 sep 2018, kl 13.00

Vill du forska hos oss?

Våra forskargrupper söker kontinuerligt efter samarbetspartners, post doktorer, doktorander samt examensarbetare. När det gäller examensarbetare har vi flera olika projekt som kan skräddarsys till Dina intressen. Läs mer om våra forskargrupper och kontakta berörd forskargruppsledare.

Läs mer om vår rekrytering här.

Krishantering och krisstöd

Information att läsa om krishantering:

Tips till drabbade - bemästring av allvarliga händelser

Modernt krisstöd

Krisstöd vid allvarlig händelse

Klicka här för att hitta mer information eller kontakta oss gärna på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP.

Publikationer

Läs om institutionens senaste publikationer

Felaktig reglering av nervceller kan orsaka livshotande allergiliknande reaktion

2016-01-04

En stor del av jordens befolkning är allergiska mot ämnen i omgivningen till exempel pollen, födoämnen och insektsgift. För en del personer leder den allergiska reaktionen till ett livshotande tillstånd med en så kallad anafylaktisk chock.

När ett allergiframkallande ämne kommer in i vår kropp detekteras det av antikroppar som sedan binder till immunceller. Dessa celler utsöndrar ämnet histamin och därmed får vi allergiska symtom. Allergiska reaktioner har därför i huvudsak tillskrivits ett överaktivt immunsystem men i en ny studie från Uppsala universitet kan nu Malin Lagerström med sin forskargrupp, visa att histaminkänsliga nervceller i periferin kan orsaka ett anafylaktiskt tillstånd med klåda, utslag, andningssvårigheter och cirkulationsstörningar, om de inte regleras korrekt.

Dessa histaminkänsliga nervceller är ansvariga för att föra sensorisk information om det allergiska tillståndet till hjärnan men också för att rekrytera immunceller i periferin för att hantera situationen. Detta leder också till ytterligare utsöndring av histamin från immuncellerna. Malin Lagerström berättar:

- Vår forskning visar att minskad kontroll av dessa nervceller leder till en negativ spiral med ökande nivåer av histamin i blodet och i slutänden ett livshotande tillstånd. Det ansvariga proteinet bakom regleringen är den glutamaterga receptorn mGluR7 som bildas av dessa nervceller. När mGluR7 binder signalsubstansen glutamat fungerar receptorn som en inbyggd broms på de histaminkänsliga nervcellerna, som därmed hindras från att starta en kraftig allergisk reaktion. Vi undersöker nu om läkemedel mot mGluR7-proteinet kan användas preventivt för att förebygga livshotande allergiska tillstånd.

Cell Reports http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2015.12.033