Aktuella avhandlingar

Julia Pedersen, 6 sep 2018, kl 9.15

Kateryna Shebanits, farmakologi, 18 sep 2018, kl 9.15

Carl Johan Molin, klinick neurofysiologi, 21 sep 2018, kl 13.00

Vill du forska hos oss?

Våra forskargrupper söker kontinuerligt efter samarbetspartners, post doktorer, doktorander samt examensarbetare. När det gäller examensarbetare har vi flera olika projekt som kan skräddarsys till Dina intressen. Läs mer om våra forskargrupper och kontakta berörd forskargruppsledare.

Läs mer om vår rekrytering här.

Krishantering och krisstöd

Information att läsa om krishantering:

Tips till drabbade - bemästring av allvarliga händelser

Modernt krisstöd

Krisstöd vid allvarlig händelse

Klicka här för att hitta mer information eller kontakta oss gärna på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP.

Publikationer

Läs om institutionens senaste publikationer

Landstingets Riktade FoU-medel 2016 Forskning

2015-11-04

Glädjande kan meddelas att följande forskare från Inst för neurovetenskap fått beviljat Landstingets Riktade FoU-medel 2016 för sin forskning: Birgitta Jakobsson Larsson inom neurologi, Joachim Burman inom neurologi, Lena Bergdahl inom psykiatri samt Johan Isaksson inom barn- och ungdomspsykiatri.