Neuroscience Day 2018

To employees, post docs, Ph D students and clinical researchers at the Department of Neuroscience:

Welcome to next year’s Neuroscience meeting, which will be held on Tuesday 10 th April, at BMC.

Click here for information about the program and registration

Neuropriset för bättre lärande 2018

Neuropriset 2018 för bättre lärande är öppet för nomineringar. Institutionen för neurovetenskap delar ut en pedagogisk utmärkelse för framstående och inspirerande insatser inom institutionens utbildning på grund- och avancerad nivå. Priset som är på 10 000 kronor, delas ut vid Neurodagen i mars varje år. Klicka här för att läsa mer och nominera din kandidat.

Aktuella avhandlingar

Ann Essner, fysioterapi, 16 februari 2018, kl 10.00
Marina Senek, neurologi, 20 april 2018, kl 9.00
Sami Abu Hamdeh, neurokirurgi, 21 april 2018, kl 9.00
Elisabeth Westerberg, klinisk neurofysiologi, 27 april 2018, kl 9.00

Vill du forska hos oss?

Våra forskargrupper söker kontinuerligt efter samarbetspartners, post doktorer, doktorander samt examensarbetare. När det gäller examensarbetare har vi flera olika projekt som kan skräddarsys till Dina intressen. Läs mer om våra forskargrupper och kontakta berörd forskargruppsledare.

Läs mer om vår rekrytering här.

Krishantering och krisstöd

Information att läsa om krishantering:

Tips till drabbade - bemästring av allvarliga händelser

Modernt krisstöd

Krisstöd vid allvarlig händelse

Klicka här för att hitta mer information eller kontakta oss gärna på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP.

Publikationer

Läs om institutionens senaste publikationer

Sex forskare vid Inst för neurovetenskap får forskningsanslag 2017 från Hjärnfonden

2017-06-22

Hjärnfonden har fattat beslut om att dela ut 42 miljoner kronor i forskningsbidrag till 64 olika projekt utvalda bland 283 ansökningar. Uppsala universitet har tilldelats åtta nya bidrag. Tillsammans med tilldelningen från förra året får vi glädjande meddela att följande forskare vid Institutionen för neurovetenskap får stöd på 500 000 kronor vardera för ett års fortsatt forskning:

Ted Ebendal, medicinsk utvecklingsbiologi, med projektet ”Terapeutiska antikroppar mot inflammation vid hjärnskada” inom CNS-skada. Klicka här för att läsa mer på forskargruppens hemsida.

Malin Lagerström, sensoriska kretsar inom genetisk utvecklingsbiologi, med projektet ”Studier av det neuronala nätverk som reglerar smärta och klåda” inom smärta. Klicka här för att läsa mer på forskargruppens hemsida.

Helgi Schiöth, Funktionell farmakologi, med projektet: ”Biomarkörer i blod som kan förutsäga risken för psykisk ohälsa hos ungdomar” inom Barn- och ungdomshjärnan klicka här för att läsa mer på forskargruppens hemsida.

Klas Kullander, Genetisk utvecklingsbiologi, med projektet ”Alzheimer och hjärnans minneskretsar -optogenetisk populationsbaserad analys” inom Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens och övrig demens. Klicka här för att läsa mer på forskargruppens hemsida.

Följande forskare får fortsatt anslag från Hjärnfonden:

Dan Larhammar, farmakologi, med projektet Genetisk variation i människans aptitreglerande receptor Y4 ” inom ätstörningar. Klicka här för att läsa mer på forskargruppens hemsida.

Christian Benedict, funktionell farmakologi, med projektet ”Hälsoeffekter av nattskiftarbete” inom sömn. Klicka här för att läsa mer på forskargruppens hemsida.

Övriga forskare vid Uppsala universitet som också får stöd av Hjärnfonden är Kent Nilsson, Per Andrén, Jan Dumanski, Robert Fredriksson, Åsa Mackenzie, Kent Nilsson, Alkistis Skalkidou och Inger Sundström Poromaa

Dessutom kan vi glädjande meddela att Jonas Person, Psykiatri, Inst för neurovetenskap har fått Hjärnfondens stipendium 2017 för projektet ”Neurala mekanismer bakom behandling av anhedoni med magnetisk stimulering” inom Depression. Klicka här för att läsa mer på forskargruppens hemsida.

Hjärnfonden stödjer kvalificerad forskning om hjärnan och övriga nervsystemet samt sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hela nervsystemet.

Läs mer här på Hjärnfondens hemsida.